H/V Ross & Paul Kruger Laan

Universitas, Bloemfontein, 9301

Tel.: +27 51 522 1371
Faks : +27 51 522 4875
E-pos : office@tjokkies.co.za

Maandae tot Vrydae
08:00 - 17:00

Soos in die vorige nuusbrief genoem is, is die e-platform huidiglik onder konstruksie. Na alle
waarskynlikheid sal dit reeds vanaf 6 Augustus weer aanlyn wees vir gebruik.

Ons moes noodgedwonge `n paar aanpassings maak om toegangklikheid te vergemaklik. U sal
sien dat die volgende aanpassings aangebring is:
Werk is verdeel in Kwartale. (U kan dus steeds vorige werk bekom indien u met u kind wil
hersien)

– Werk vir kwartaal 3 en 4 sal nie meer volgens weke gelaai word nie, maar volgens
datums. (Werk van kwartaal 2 sal egter bly soos wat dit gelaai was)
– Daar is ook nou plek geskep waar drie groepe se werk gelaai sal word. Voortaan sal daar
in kleure gekommunikeer word. U moet dus slegs die inligting volg wat op u kind van
toepassing is.

ROOI – Groep 1 (leerders in klasse wat in groep 1 ingedeel is)

BLOU – Groep 2 (leerders in klasse wat in groep 2 ingedeel is)

GROEN – Groep 3 (leerders met komorbiditeite en leerders wat in isolasie is)

Ons hoop dat hierdie nuwe aanpassings dit vir u as ouer makliker sal maak om u kinders tuis te

ondersteun.

Neem asb. die vrymoedigheid om Mnr. Stefan Smit te kontak by adjunk@tjokkies.co.za indien u

nog enige positiewe aanbevelings het om van die e-platform ’n suksesvolle

kommunikasiemedium te maak.

Tjokkiegroete

Neels Gunter

Skoolhoof